UVOD U STUDIJE PERFORMANSA

Icon

blog kursa “Uvod u studije performansa” na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti, Beograd

Ispit u junskom roku

EVIDENCIJA RADA STUDENATA TOKOM KURSA:

Evidenciju vode predavači nakon svakog časa. Molimo studente da bar s vremena na vreme prate evidenciju i jave ako primete neke greške, nurse
propuste i sl.

 • Snježana Torbica:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Katarina Vujović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) * * * /10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * /  12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Ljubica Milović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) … / opšti utisak: ? /

 • Katarina Kaplarski:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: ? /

 • Ana Sladojević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * /  10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * * /

 • Radivoj Davidović:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) … / opšti utisak: ? * * /

 • Tanja Rakić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * … / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Jelena Vesić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * * /

 • Ivana Bašičević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) *  / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Aneta Stojnić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * * /

 • Miško Šuvaković:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

NB (A.V.): plave zvezdice su naknadno upisane, za razvijanje diskusije na blogu, koja je izostala na času. (jedino fizički izostanak sa časa ne može biti nadoknađen v prisustvom na blogu.)

bez evidencije:

 • Željka Pješivac – Pošto je studentkinja za potrebe magistarskog rada već odslušala kurs, ove godine (kada joj je izborni predmet) je unapred odlučila da polaže test, jer nema potrebe da ponovo prati ceo kurs. Stoga, kurs će pratiti povremeno, a njen rad na kursu se ne evidentira.

——————————————————————————————————————

gosti studenti:

 • Hadrian Bnin-Bninski
 • Goran Marinić

poštovane koleginice i kolege, bulimics

obaveštavam vas da smo zakazale ispit u junskom roku. ispit će se održati u petak, 19. 06. 2009. u 12h; u učionici 46.

još jednom vas pozivam da iskoristite ovaj period, tj. narednih mesec dana za rad na blogu.

takođe, ako su vam potrebne neke konsultacije s nama, pišite. a ja ću zbog svog istraživanja biti u 46ci ovog četvrtka (28.05), pa ako nekome treba nešto
poštovane koleginice i kolege, phthisiatrician

obaveštavam vas da smo zakazale ispit u junskom roku. ispit će se održati u petak, 19. 06. 2009. u 12h; u učionici 46.

još jednom vas pozivam da iskoristite ovaj period, tj. narednih mesec dana za rad na blogu.

takođe, ako su vam potrebne neke konsultacije s nama, pišite. a ja ću zbog svog istraživanja biti u 46ci ovog četvrtka (28.05), pa ako nekome treba nešto, možete tada tamo da me nađete…

srdačan pozdrav, ana vujanović

EVIDENCIJA RADA STUDENATA TOKOM KURSA:

Evidenciju vode predavači nakon svakog časa. Molimo studente da bar s vremena na vreme prate evidenciju i jave ako primete neke greške, stuff
propuste i sl.

 • Snježana Torbica:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * /

 • Katarina Vujović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) * * * /10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * /  12. (30.04.) * * … / opšti utisak: * * * * /

 • Ljubica Milović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) / opšti utisak: ? /

 • Katarina Kaplarski:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) * * … / opšti utisak: ? /

 • Ana Sladojević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * /  10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) / opšti utisak: * * * * * /

 • Radivoj Davidović:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) / opšti utisak: ? * * /

 • Tanja Rakić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * … / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * /

 • Jelena Vesić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * * /

 • Ivana Bašičević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) *  / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * … / opšti utisak: * * * * /

 • Aneta Stojnić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * * /

 • Miško Šuvaković:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) * * … / opšti utisak: * * * * /

NB (A.V.): plave zvezdice su naknadno upisane, endocrinologist
za razvijanje diskusije na blogu, medical koja je izostala na času. (jedino fizički izostanak sa časa ne može biti nadoknađen v prisustvom na blogu.)

NB2 (A.V.) tri tačke za vežbu 30. 04. imaju studenti koji su bili na času i učestvovali u diskusiji, ali još nisu poslali pisani mini-rad na zadatu temu. ostali su ili poslali rad ili su ranije uradili prikaze knjiga, koji im se računaju kao rad.

bez evidencije:

 • Željka Pješivac – Pošto je studentkinja za potrebe magistarskog rada već odslušala kurs, ove godine (kada joj je izborni predmet) je unapred odlučila da polaže test, jer nema potrebe da ponovo prati ceo kurs. Stoga, kurs će pratiti povremeno, a njen rad na kursu se ne evidentira.

——————————————————————————————————————

gosti studenti:

 • Hadrian Bnin-Bninski
 • Goran Marinić

poštovane koleginice i kolege, search

obaveštavam vas da smo zakazale ispit u junskom roku. ispit će se održati u petak, 19. 06. 2009. u 12h; u učionici 46.

još jednom vas pozivam da iskoristite ovaj period, tj. narednih mesec dana za rad na blogu.

takođe, ako su vam potrebne neke konsultacije s nama, pišite. a ja ću zbog svog istraživanja biti u 46ci ovog četvrtka (28.05), pa ako nekome treba nešto, možete tada tamo da me nađete…

srdačan pozdrav, ana vujanović

JUriSTIFICATION OF PERFORMANCE – Aldo Milohnić

Poštovane koleginice i kolege, page

kad je aldo milohnić video naš blog i kako je živu diskusiju izazvao njegov tekst o artivizmu, viagra 100mg poslao mi je kao dodatak i svojevrsni “nastavak”. ovaj tekst (verzija koju postujem je ranija, anabolics iz časopisa maska, a nova je u njegovoj knjizi) sam pominjala kada smo radili performative i poslednji put kada smo diskutovali primere političnosti i artivizma… tako da može biti dobar materijal za razmišljanje o sve tri teme… i nastavak diskusije…

———————————————————————-

JUriSTIFICATION OF PERFORMANCE

On artistic immunity, autonomy and servitude

Aldo Milohnić

At the beginning of the year, a heated discussion flared up in Slovenia on the special privilege which the constitution grants to deputies of the Slovene parliament, usually called “deputy (or parliamentary) immunity”. The local press published a great number of press reports, commentary as well as politicians’ and law-professionals’ opinions, on the subject of whether the scope of this privilege, defined by the 83rd article of the constitution[1], should be limited. “Hold them to their word!”, “For limitation of the privileges”, “The deputies’ tongues should be reined in”, “Bring back the intended role of deputy immunity”, “The immunity circus of the parliament”, “Immunity should be erased from the constitution” and “Protected bears in parliament” were just some of the headlines in the local media, mainly published in January and February 2005. We have already shown how the question of deputy immunity relates to contemporary activist and artistic practices in the conclusion of the article “Artivism”[2], published by this very magazine at about the same time that the verbal cannons of the parliament and media discussions were being fired off.

Read the rest of this entry »

Završetak kursa i predlozi ocena, 30. 04. 2009.

EVIDENCIJA RADA STUDENATA TOKOM KURSA:

Evidenciju vode predavači nakon svakog časa. Molimo studente da bar s vremena na vreme prate evidenciju i jave ako primete neke greške, nurse
propuste i sl.

 • Snježana Torbica:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Katarina Vujović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) * * * /10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * /  12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Ljubica Milović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) … / opšti utisak: ? /

 • Katarina Kaplarski:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: ? /

 • Ana Sladojević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * /  10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * * /

 • Radivoj Davidović:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) … / opšti utisak: ? * * /

 • Tanja Rakić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * … / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Jelena Vesić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * * /

 • Ivana Bašičević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) *  / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

 • Aneta Stojnić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * * /

 • Miško Šuvaković:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) … / opšti utisak: * * * * /

NB (A.V.): plave zvezdice su naknadno upisane, za razvijanje diskusije na blogu, koja je izostala na času. (jedino fizički izostanak sa časa ne može biti nadoknađen v prisustvom na blogu.)

bez evidencije:

 • Željka Pješivac – Pošto je studentkinja za potrebe magistarskog rada već odslušala kurs, ove godine (kada joj je izborni predmet) je unapred odlučila da polaže test, jer nema potrebe da ponovo prati ceo kurs. Stoga, kurs će pratiti povremeno, a njen rad na kursu se ne evidentira.

——————————————————————————————————————

gosti studenti:

 • Hadrian Bnin-Bninski
 • Goran Marinić

poštovane koleginice i kolege, bulimics

obaveštavam vas da smo zakazale ispit u junskom roku. ispit će se održati u petak, 19. 06. 2009. u 12h; u učionici 46.

još jednom vas pozivam da iskoristite ovaj period, tj. narednih mesec dana za rad na blogu.

takođe, ako su vam potrebne neke konsultacije s nama, pišite. a ja ću zbog svog istraživanja biti u 46ci ovog četvrtka (28.05), pa ako nekome treba nešto
poštovane koleginice i kolege, phthisiatrician

obaveštavam vas da smo zakazale ispit u junskom roku. ispit će se održati u petak, 19. 06. 2009. u 12h; u učionici 46.

još jednom vas pozivam da iskoristite ovaj period, tj. narednih mesec dana za rad na blogu.

takođe, ako su vam potrebne neke konsultacije s nama, pišite. a ja ću zbog svog istraživanja biti u 46ci ovog četvrtka (28.05), pa ako nekome treba nešto, možete tada tamo da me nađete…

srdačan pozdrav, ana vujanović

EVIDENCIJA RADA STUDENATA TOKOM KURSA:

Evidenciju vode predavači nakon svakog časa. Molimo studente da bar s vremena na vreme prate evidenciju i jave ako primete neke greške, stuff
propuste i sl.

 • Snježana Torbica:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * /

 • Katarina Vujović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) * * * /10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * /  12. (30.04.) * * … / opšti utisak: * * * * /

 • Ljubica Milović:

1. (19.02.) / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) / opšti utisak: ? /

 • Katarina Kaplarski:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) * * … / opšti utisak: ? /

 • Ana Sladojević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * /  10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) / opšti utisak: * * * * * /

 • Radivoj Davidović:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * / 9. (15.04.) / 10. (16.04.) * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) / opšti utisak: ? * * /

 • Tanja Rakić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * … / 5. (01.04.) / 6. (02.04.) * * / 7. (08.04.) / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * /

 • Jelena Vesić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * * /

 • Ivana Bašičević:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) *  / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * … / opšti utisak: * * * * /

 • Aneta Stojnić:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) / 3. (19.03.) * * * / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * * * / 6. (02.04.) * * * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) * * * / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) * * * / 12. (30.04.) * * * / opšti utisak: * * * * * /

 • Miško Šuvaković:

1. (19.02.) * * * / 2. (26.02.) * * * / 3. (19.03.) / 4. (26.03.) * * * / 5. (01.04.) * / 6. (02.04.) * / 7. (08.04.) * * / 8. (09. 04.) / 9. (15.04.) * * * / 10. (16.04.) * * * / 11. (23.04.) / 12. (30.04.) * * … / opšti utisak: * * * * /

NB (A.V.): plave zvezdice su naknadno upisane, endocrinologist
za razvijanje diskusije na blogu, medical koja je izostala na času. (jedino fizički izostanak sa časa ne može biti nadoknađen v prisustvom na blogu.)

NB2 (A.V.) tri tačke za vežbu 30. 04. imaju studenti koji su bili na času i učestvovali u diskusiji, ali još nisu poslali pisani mini-rad na zadatu temu. ostali su ili poslali rad ili su ranije uradili prikaze knjiga, koji im se računaju kao rad.

bez evidencije:

 • Željka Pješivac – Pošto je studentkinja za potrebe magistarskog rada već odslušala kurs, ove godine (kada joj je izborni predmet) je unapred odlučila da polaže test, jer nema potrebe da ponovo prati ceo kurs. Stoga, kurs će pratiti povremeno, a njen rad na kursu se ne evidentira.

——————————————————————————————————————

gosti studenti:

 • Hadrian Bnin-Bninski
 • Goran Marinić

poštovane koleginice i kolege, search

obaveštavam vas da smo zakazale ispit u junskom roku. ispit će se održati u petak, 19. 06. 2009. u 12h; u učionici 46.

još jednom vas pozivam da iskoristite ovaj period, tj. narednih mesec dana za rad na blogu.

takođe, ako su vam potrebne neke konsultacije s nama, pišite. a ja ću zbog svog istraživanja biti u 46ci ovog četvrtka (28.05), pa ako nekome treba nešto, možete tada tamo da me nađete…

srdačan pozdrav, ana vujanović
poštovane koleginice i kolege, sickness

juče sam nakon časa sabrala sve zvezdice za vaš rad tokom kursa + opšti utisak, adiposity
i izračunala moguće ocene prema ranije postavljenom ključu.

vest je postovana kao privatna poruka, i da biste je videli morate se ulogovati na blog i naćićete je na homepageu. ako uočite da se broj ne poklapa sa evidencijom rada tokom kursa, javite.

ostalo je da postujete svoje mini-radove za vežbu 30. 04. (oni koji nisu), i da tanja doda svoj zapis radionice “metodološke igre”.

takođe, volele bismo da dobijemo neki feedback od vas, i/tj. preporuke šta treba zadržati a šta menjati u sistemu rada…

bićemo dalje u komunikaciji oko ovoga tokom maja, tj. do juna/ispitnog roka.

srdačan pozdrav, ana vujanović