UVOD U STUDIJE PERFORMANSA

Icon

blog kursa “Uvod u studije performansa” na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti, Beograd

BODOVI STUDENATA/TKINJA


Uvod u studije performansa 2009-2010.


Bodovi sakupljeni tokom kursa

dolasci na časove, tablets
učešće u diskusijama, price
rad na blogu + pismeni mini rad


 1. Milan Radovanović: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) *** / pismeni rad: 12* / 3. (25.03.) **_ / 4. (01.04) / 5. (01.04) **_ / 6. (08.04.) **_ / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) **_ / 9. (29.04.) **_ / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) *** / 12. (maj) *** / bez teme: ** /
 2. Maja Beganović: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) **_ / 3. (25.03.) **_ / 4. (01.04.) / 5. (01.04) / 6. (08.04) / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ _ / 9. (29.04.) / 10. (06.05.) / 11. (06.05.)  / 12. (maj) /
 3. Goran Marinić: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) **_ / 3. (25.03.) **_ / 4. (01.04) **_ / 5. (01.04) **_ / 6. (08.04) *_ _ / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ _ / 9. (29.04.) **_ / 10. (06.05.) *_ _ / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) /
 4. Bojana Matejić: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) *** / pismeni rad: 12* / 3. (25.03.) *** / 4. (01.04) ***/ 5. (01.04) **_ / 6. (08.04) **_ / 7. (15. 04.) *** / 8. (15. 04.) **_ / 9. (29.04.) **_ / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) **_ / 12. (maj) / bez teme: * /
 5. Dragana Stojanović: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) *** / pismeni rad: 12* / 3. (25.03.) **_ / 4. (01.04) *_* / 5. (01.04) *** / 6. (08.04.) *_ _ / 7. (15. 04.) *** / 8. (15. 04.) **_ / 9. (29.04.) **_ / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) **_ / 12. (maj) / bez teme: ** /
 6. Ana Isaković: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) *** /3. (25.03.) / pismeni rad: 12* / 4. (01.04.) / 5. (01.04) / 6. (08.04.) **_ / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ _ / 9. (29.04.) / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) /
 7. Jelena Nikolić: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) **_ / 3. (25.03.) *_ _ / 4. (01.04.) *_ _ / 5. (01.04.) **_ / 6. (08.04) **_ / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) **_ / 9. (29.04.) / 10. (06.05.) *_ _ / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) /
 8. Petrija Jovičić: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) **_ / 3. (25.03.) *** /4. (01.04.) *_ _ / 5. (01.04) *_* / 6. (08.04) *_ _ / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ _ / pismeni rad: 12* / 9. (29.04.) * _ _ / 10. (06.05.) *_ _ / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) *** /
 9. Smiljka Milosavljević: 1. (18.02.) *** / 2. (18.03.) **_ / 3. (25.03.) **_ /4. (01.04.) *** / 5. (01.04.) *** / 6.(08.04) ***/ 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) **_ / 9. (29.04.) *** / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) *** / pismeni rad: 12* / 12. (maj) *** /
 10. Andrija Filipović: : 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *** / pismeni rad: 12* / 3. (25.03.) *** / 4. (01.04) *** / 5. (01.04.) *** / 6. (08.04.) *** / 7. (15. 04.) *** / 8. (15. 04.) *** / 9. (29.04.) *** / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) **_ / 12. (maj) *** / bez teme: ** /
 11. Marija Tavčar: 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *** /3. (25.03.) **_ / pismeni rad: 12* / 4. (01.04.) *_* / 5. (01.04.) *_ _ / 6. (08.04.) *_* / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ / 9. (29.04.) / 10. (06.05.) *_ _ / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) /
 12. Filip Milinković: 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *_ _ / 3. (25.03.) **_ _ / 4. (01.04.) / 5. (01.04) / 6. (08.04.) / 7. (15. 04.) *_ _ / 8. (15. 04.) *_ _ / 9. (29.04.) / 10. (06.05.) *_ _ / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) /
 13. Vida Knežević: 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *** / 3. (25.03.) **_ / pismeni rad: 12* / 4. (01.04) / 5. (01.04.) **_ / 6. (08.04) **_ / 7. (15. 04.) *** / 8. (15. 04.) **_ / 9. (29.04.) *** / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) **_ / 12. (maj) /
 14. Jelena Trakilović: 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *** / 3. (25.03.) **_ / pismeni rad: 12* / 4. (01. 04.) *_ _ / 5. (01.04.) *_ _ / 6. (08.04.) *_ _ / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ _ / 9. (29.04.) *_ _ / 10. (06.05.) ** _ / 11. (06.05.) ** _ / 12. (maj) /
 15. Isidora Todorović: 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *** / 3. (25.03.) *_* /4. (01.04) *_ _ / 5. (01.04.) **_ / 6. (08.04) *** / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_* / 9. (29.04.) **_ / 10. (06.05.) *** / 11. (06.05.) **_ / pismeni rad: 12* / 12. (maj) *** / bez teme: ** /
 16. Marija Ratković: 1. (18.02.)  / 2. (18.03.) *** / pismeni rad: 12* / 3. (25.03.) **_ / 4. (01.04) / 5. (01.04.) **_ / 6. (08.04.) *** / 7. (15. 04.) **_ / 8. (15. 04.) *_ _ / 9. (29.04.) * _ _ / 10. (06.05.)  / 11. (06.05.) / 12. (maj) *** / bez teme: * /

———————————————————

gošće i gosti:


 1. Marko Suvajdžić
 2. Vera Mevorah


"Uvod u studije performansa" je izborni kurs na prvoj godini doktorskih studija na grupi za Teoriju umetnosti i medija. Koordinatorka kursa je prof. dr Aleksandra Jovićević. Predavači na kursu su dr Aleksandra Jovićević i dr Ana Vujanović. Cilj kursa je upoznavanje sa aktuelnim temama studija izvođenja (performansa), aktiviranje stečenih znanja i njihova praktična primena u radu, stimulacija samostalnog teorijskog rada, kao i podrška kritičkom mišljenju, saradnji i otvorenosti za (samo-)problematizaciju.